GDPR se blíží

Jak se blíží termín platnosti nařízení EU 2016/679 na ochranu osobních údajů (GDPR), které nahrazuje současnou směrnici ES 95/46, přibývá dotazů ohledně toho, co je všechno třeba udělat a zda je možné vše do května 2018 stihnout. Naše společnost řeší veškerou agentu spojenou s GDPR z technického a procesního hlediska a může vám pomoci zároveň s řízení projektu GDPR. Záležitosti právního charakteru, jako jsou úpravy smluv, směrnice, právní důvody zpracování osobních údajů apod. řešíme s partnerskou advokátní kanceláří.

Zkušenosti s implementací procesního řízení v IT (ITIL), s řízením bezpečnosti a ochrany dat (ISMS) či s technologiemi na jejich ochranu, nám umožňují splnit veškeré požadavky GDPR a provést jeho implementaci u zákazníka od začátku do konce s ohledem na jeho potřeby. Máme proškolené pracovníky s certifikacemi na GDPR a můžeme vám poskytnout i tzv. Pověřence ochrany osobních údajů, kterého musí mít všechny veřejné subjekty a další subjekty které provádějí rozsáhlé a pravidelné monitorování subjektů údajů či kteří provádí rozsáhlé zpracování osobních údajů zvláštních kategorií.

Jako jediní jsme schopni pro vás zajistit také znalecký posudek z oboru bezpečnosti IT a IT procesů, který vám osvědčí, že vaše zabezpečení odpovídá plně požadavkům GDPR. Tím získáváte jistotu pro případné soudní spory.

Posted in Návrh, Řízení.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *