Dohled

Jakýkoli systém je k ničemu, pokud není dodržován a stejně jako na stavbě máme stavební dozor, který dbá, aby probíhala v souladu s cíli investora a dokumentací, tak máme auditory či manažery, kteří dohlíží na soulad potřeb zákazníka a dodržování dokumentace v níže uvedených oblastech. Je prostě potřeba čas od času dohlédnout na to, zda realita odpovídá zadání a plánům a zda všichni vědí, co mají dělat a dělají to. Některé oblasti proto mají povinný audit (finanční, bezpečnostní, hygienické,…), ale i ty co ho nemají, je třeba kontrolovat, aktualizovat a přizpůsobovat potřebám organizace. Protože tyto úkoly nemůže dělat interní člověk, který jednak trpí místní slepotou a potřebuje vycházet s kolegy, nabízíme vám službu dohledu pro následující oblasti, kterým se věnujeme:

Bezpečnostní audit

Bezpečnostní audit podle ISO 27001 nebo podle zákona o kybernetické bezpečnosti provedou naše zkušení a certifikovaní odborníci. Audit není certifikační, ale není problém zajistit i následnou certifikaci. Výsledkem auditu jsou standardní zprávy dle požadavků normy a doporučení. Díky zkušenostem našich odborníků, kteří se podílejí i na návrhu a řízení bezpečnostních standardů, můžete navíc získat cenné poznatky a doporučení k úpravě vašich postupů a směrnic.

Audit IT procesů

Aby vaše IT fungovalo tak jak má, je třeba popsat, k čemu společnosti slouží, a nastavit procesy pro jednotlivé rutinní činnosti. Tyto procesy buď nastavíte podle svého a nebo využijete některé ze standardních metodik pro řízení IT (ITIL, CobiT). Aby však nešlo pouze o cár papíru bez valné hodnoty, je třeba pravidelně kontrolovat, zda dokumentace vyhovuje cílům společnosti a zda reálné procesy odpovídají těm popsaným. Správně aplikovaný systém se neměří počtem papírů, ale tím, že vyhovuje jak společnosti, tak IT oddělení a uživatelům.

Projektový dohled

Projektový dohled je součástí projektového týmu a dohlíží a garantuje závazky dodavatelů, uživatelů a managementu. Je tak zárukou toho, že projekt směřuje tam, kam má a že je plněn produkt projektu a kvalitativní ukazatele a že řízení projektu probíhá dle standardů. Pokud tak chcete mít jistotu kvality a úspěšnosti projektu, rádi vám budeme váš projekt dohlížet a hlídat.

Dohled nad vývojem

Vývoj IS či přizpůsobení IS je vždy zásadním zásahem do fungování společnosti, neboť na tomto systému závisí mnoho uživatelů a agend a mnohdy i zákazníků či dodavatelů, což může mít při jeho nefunkčnosti významný dopad na fungování společnosti. Přesto mnoho společností při implementaci svěří celé své fungování externímu dodavateli, či dá na bedra internímu pracovníkovi zatíženému běžnou agendou a bez zkušeností s vývojem či projekty. Řešili jsme mnoho nepovedených implementací, kdy dát zpět dohromady znesvářené strany nebylo jednoduché. A řešení je přitom jednoduché. Předat řízení projektu profesionálům nebo alespoň zajistit dohled nad realizací projektu, kteří zajistí, že nebudou opomenuty důležité aspekty projektu, že zadání jsou srozumitelná klíčovým uživatelům, že dokumentace je vedena s potřebami projektu a zákazníka, že je dodržován harmonogram a rozpočet atd.