Návrh

Oblast návrhu je často opomíjena a nevhodný návrh se později odráží na nevhodných implementacích a nefunkčních řešeních. Pro nás je návrh prioritou č. 1, bez ohledu na to, zda se podílíme na realizaci či nikoli. V dnešní době by málokdo svěřil stavbu domu stavební firmě, aniž by měl projekt (návrh). V IT světě, se to však běžně děje a architektura některých IT systémů si v mnoha firmách nezadá s bytovou architekturou během socialistické éry.

Při návrhu systémů a aplikací vycházíme z uznávaných metodik a standardů, jako jsou UML diagramy, BPMN, ER diagramy či procesní mapy. Výsledkem jsou tak podklady pro projekt a zároveň dokumentace, na které je možné dále stavět. Protože oblast IT je dnes poměrně široká, pomůžeme vám s návrhem v následujících oblastech:

Informační systémy

Ať již tvoříte nový systém na zelené louce, či přizpůsobujete hotový produkt potřebám vaší společnosti, je důležité řádně zanalyzovat potřeby, rozhraní a infrastrukturu, do které je systém implementován. Od nás získáte kompletní služby od analýzy, popisu řešení, časových i finančních nároků až po rizika. Můžeme vám vypracovat projektovou dokumentaci, výběrová kritéria či další dokumenty dle potřeb konkrétního případu. Námi vytvořené modely jsou postaveny na standardech a je možné je využít v dalších fázích projektu.

Infrastruktura

Návrh IT infrastruktury je důležitý z pohledu dostupnosti a dalšího rozvoje. Nevhodně navržené systémy trpí výpadky, nedostatkem výkonu, špatnou škálovatelností, nekompatibilitou či nedostatečným zabezpečením. Věcí, které se dají zkazit je mnoho. Většinou lze navíc vhodným návrhem infrastruktury i ušetřit prostředky na pořízení a provoz.

Integrace

Pořídili jste si nový systém a postupně zjišťujete, že není kompatibilní s vaším prostředím, že je složité ho napojit po HW stránce, po stránce databází (DBMS), autorizační systém (LDAP), externí systémy dodavatelů apod. Zajistíme pro vás integrační návrh s řešením a to ideálně ještě před tím, než si takový systém pořídíte, ale samozřejmě i po tom.

IT procesy

Procesy IT musí být navrženy s ohledem na mnoho faktorů. Musí primárně odrážet potřeby organizace, ale zároveň splňovat legislativní normy, bezpečnostní předpisy a standardy v IT. Protože je každá organizace unikátní, jsou unikátní i tyto procesy. Aby vaše IT plnilo svou funkci, zanalyzujeme vaše prostředí a navrhneme ve spolupráci s vámi takové procesy, které budou plně respektovat vaše potřeby. Při návrhu vycházíme z doporučení standardu ITIL.

Bezpečnost

Vaše data jsou to nejcennější, a tak k nim i přistupujeme. Ať již chcete zabezpečit svá data z vlastní vůle, z důvodu přistoupení k ISO 27001, nebo proto, že spadáte pod některý ze zákonů (Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, GDPR - EU 2016/679) či z jiného důvodu, pomůžeme vám navrhnout systém organizačních i technických opatření, který nejlépe vyhoví vašim potřebám a možnostem.