Řízení

Nemáte vhodného IT manažera nebo ho nevyužijete na plný úvazek? Plánujete projekt a není u vás nikdo, kdo by měl zkušenosti s řízením projektu či měl čas? Chystáte se vyvíjet či přizpůsobovat informační systém a nikdy jste to nedělali? Potřebujete nastavit bezpečnostní pravidla v IT a nemáte zkušenosti? Pokud ano, můžeme za vás převzít řízení těchto činností a pomocí certifikovaných specialistů, kteří mají dostatek zkušeností, za vás úspěšně vyřešíme tuto otázku. Je přitom jedno, zda se jedná o malý, jednorázový projekt, outsourcirng či pouze hodiny na konzultace či výpomoc. Důležitý je pro nás výsledek, za který ručíme.

IT

Jste malá společnost a nexvyplatí se vám držet IT manažera, nejste schopni sehnat vhodného člověka na tuto pozici či chcete mít garanci kvality služeb? Převezme za vás částečně či úplně řízení vašeho IT oddělení. Provedeme úvodní studii, nastavíme plány rozvoje, povedeme finanční plán, poskytneme pravidelné reporty, nastavíme procesy, zajistíme bezpečnost, budeme komunikovat s dodavateli, zkrátka udržíme řád a pořádek na profesionální úrovni, tak aby vaše IT přinášelo uživatelům radost, a vy jste mohli dělat svou práci.

Projekty

Plánujete výměnu informačního systému, vývoj nového IS, migraci na jiný systém, výstavbu datového centra, výměnu infrastruktury či jiný projekt a nemáte kapacity pro jeho řízení či dostatek zkušeností pro to, abyste jednali s dodavateli, řídili zaměstnance, drželi plány pod kontrolou, vedli dokumentaci, řešili finance a další činnosti důležité pro zdárné dokončení projektu? Víte, že téměř 60% procent projektů končí neúspěšně? S námi to můžete změnit. Ručíme za svou práci.

Vývoj

Vedení vývoje aplikace předpokládá znalosti nejen projektového řízení, ale zejména metodik vývoje software. Naši specialisté mají zkušenosti jak s rigorózními metodikami, tak i s moderními agilními metodami či extrémním programováním a jsou schopni se tak přizpůsobit potřebám konkrétního projektu. Pro projekty vývoje SW nebo jeho přizpůsobení platí ještě vyšší číslo neúspěšnosti projektů, než bylo uvedeno výše. Většinou je důvodem nezvládnutí komunikace, špatně zvolená metodika a nepochopení se mezi vývojáři a uživateli. Rádi vás přesvědčíme, že i vývoj je možné zvládnout v klidu a k plné spokojenosti všech zúčastněných.

Bezpečnostní procesy

Bezpečnost vám umíme nejen navrhnout, ale i zrealizovat, resp. řídit proces její implementace od definice aktiv, analýzy rizik, plánu obnovy, nastavení procesů atd. Certifikovaní specialisté mají zkušenosti z mnoha projektů a dokážou nalézt tu nejjednodušší cestu, která vám přinese bezpečnost, kterou můžete používat a ne stohy papíru, omezení a naštvané uživatele. Veškerou naši činnost můžeme nechat přezkoumat soudním znalcem a nechat zpracovat posudek, který vám zajistí že je vše provedeno v souladu s normami a legislativou.